Revisjon

Med fokus på kvalitet i alle ledd tar vi revisjon på alvor.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Behovet for en revisor kan melde seg nesten uavhengig av størrelse på selskap. Enten om det er for å kontrollere at årsoppgjøret er ført riktig etter gjeldende lovverk, eller om du trenger en kvalifisert og trygg støttespiller i ryggen som kan gi bistand når du har behov for det. Flyt Revisjon ønsker å være ditt førstevalg ved behov for revisjonstjenester i Innlandet og omegn.

Revisjon

  • Lovbestemt revisjon

  • Andre typer attestasjoner

  • Revisjon av deler av regnskap (ISA 800/805)

  • Forenklet revisorkontroll av regnskap (ISRE 2400)

  • Revisorutarbeidelse av regnskap (ISRS 4410)

  • Avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400)

Regnskapsmessig bistand ytes av Flyt Kompetanse AS

Trenger du en revisor?

Har ditt selskap behov for en revisor? Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang.